O mne

Biografia

Narodila som sa v Piešťanoch v roku 1980. Vyštudovala som Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, kde som sa stretla s reštaurovaním ako fenoménom, ktorý ovplyvnil moje ďalšie kroky v živote smerom k štúdiu na „Šupke” v Bratislave odbor Konzervátorstvo a reštaurovanie drevorezieb. Neskôr som pokračovala a úspešne ukončila štúdium na VŠVU, na Katedre reštaurovania v Ateliéri reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb. Cenou rektora VŠVU bola ocenená moja diplomová práca, reštaurovanie veľkoformátového obrazu Nanebovzatie Panny Márie zo zbierok SNG, dielo je vystavené na Bratislavskom hrade. Už počas štúdia som získavala cennú prax v odbore spoluprácou so skúsenými slovenskými reštaurátormi a naďalej pracujem v odbore vo svojom ateliéri.